Vinterförvaring av din båt

Här är några steg du kan ta för att säkerställa att din båt förvaras på rätt sätt under vintern:

Skölj av båten

Innan du förvarar båten för vintern, se till att skölja av den med färskvatten för att ta bort eventuellt salt och smuts. Se till att båten är ordentligt torr innan du ställer den på förvaring.

Töm och rengör båten

Töm alla vattenbehållare och toaletter ombord på båten och rengör dem noggrant. Ta även bort allt avfall och rengör båtens interiör. Om du inte kan förvara båten i varmutrymme så ska du se till att förvara kapell, dynor och övrig lös utrustning i varmt utrymme, annars finns risk för att textilier möglar och metalldelar rostar.

Konservera motorn

Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för att korrekt konservera motorn under vintern. Detta kan innebära att dränera olja och bränsle, byta filter och använda korrosionsskyddande medel. Anlita gärna professionell serviceverkstad och tänk på att följa tillverkarens villkor för garantin.

Ta bort batteriet

Ta bort batteriet från båten och ladda det regelbundet under vintern. Se till att förvara batteriet på en torr och sval plats.

Skydda båten

Om du förvarar båten utomhus så ska du skydda båten från snö och is, täck den med en presenning eller båtöverdrag. Se till att presenningen passar ordentligt och inte utsätts för starka vindar.

Förvara båten på rätt plats

Förvara båten på en plats som är skyddad från väder och vind. En inomhusförvaring är det bästa alternativet, men om det inte är möjligt, se till att båten förvaras på en plats med bra dränering.

Genom att ta dessa steg för att vinterförvara din båt, kan du säkerställa att den är skyddad från skador och redo att användas igen när våren kommer. Det är viktigt att inte glömma bort underhållsåtgärder som att ladda batteriet och kontrollera motorn under vintern för att se till att din båt förblir i gott skick.