Generation VI – nästa generation båtliv

Som en av båtvärldens modernaste tillverkare har Ryds Båtar fullt fokus på kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Kombinationen av traditionellt båtkunnande och en tillverkningsprocess i absolut framkant gör Ryds båtar hållfasta och energieffektiva. Den låga vikten innebär att båtarna går lätt i sjön vilket kräver mindre motoreffekt och bidrar därmed till mindre utsläpp och lägre driftskostnader.

Mannerfelt Design Team

Med nytänkande design visar Ryds vägen till ett tryggt och miljösmart båtägande.