Integritetspolicy

Hanteringen av dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och för oss på Ryds Båtar är det viktigt att behandlingen av personuppgifter sker på ett säkert, lagenligt och korrekt sätt. Dina personuppgifter kommer endast att användas i den mån det är nödvändigt för att uppnå ändamålet. Policyn är antagen i syfte att informera dig om hur dina personuppgifter hanteras av Ryds Båtar.

Vi behandlar dina personuppgifter i form av namn, adress och e-postadress med ändamålet att kunna skicka ut information och erbjudanden, ta emot intresseanmälningar samt skicka och dela konfigurationer i våra tjänster. Behandlingen sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a Dataskyddsförordningen) samt våra berättigade intressen (artikel 6.1 f) att bedriva och utveckla vår verksamhet, att möjliggöra användandet av kommunikationskanalerna på avsett sätt, mäta intresset för vår verksamhet samt hantera uppgifter i skickade eller delade konfigurationer båtkonfiguratorn.

När du avslutar din prenumeration av vårt nyhetsbrev tas även dina personuppgifter bort från vårt datasystem. I övrigt lagras inte dina uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi genomför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte behövs. Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part. Det rör sig om våra återförsäljare, leverantörer som tillhandahåller tjänster inom IT, moln, datoranvändning, osv. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut om det följer av lag, dom, ett beslut eller en bestämmelse från en domstol eller administrativa myndigheter, eller som en del av en rättsprocess

Ryds Båtar förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges ovan kommer du att informeras på lämpligt sätt.

Om du har några funderingar, frågor eller klagomål gällande denna integritetspolicy eller användning av personlig information kan du kontakta oss på Ryds Båtar AB, Strandvägen 4, SE-362 56 RYD. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.