Ryds vision om moderna båtar

När vi 2012 startade upp Ryds Båtar AB ärvde vi en lång tradition av båtbyggande och kunnande som vi ville föra vidare. Ryds har sedan 1968 levererat kvalitetsbåtar men vi ville modernisera tillverkningen och båtarna för att ta klivet in i en ny tid. Ryds Båtar har en vision om moderna båtar som bygger på höga ambitioner. Båtarnas formgivning, innovativa lösningar och högsta kvalité på allt vi producerar, är grunden för den visionen. Vi har en stark omtanke om miljön vi verkar i, både i tillverkningsprocessen och slutprodukterna.

 

Kvalitet, säkerhet och miljötänk

Hur vi tillverkar båtarna, vilka material vi gör det med och hur skroven designas är faktorer för att vi på bästa sätt ska förhålla oss till miljöpåverkan. Lätta skrov med hög kvalitet och styrka är en förutsättning för att båten ska gå säkert och lätt i sjön, kräva lägre motoreffekt och på så sätt bidra till mindre utsläpp och lägre bränslekostnader.

”Vi är övertygade om att en modern båt, förutom en tilltalande formgivning, ska byggas med material som håller hög kvalitet och ha smarta lösningar som tilltalar framtidens båtägare.”