Teknik och tillverkning av våra glasfiberbåtar

Ryds Båtar använder sig av en toppmodern tillverkningsteknik i sina glasfiberbåtar. VI-tekniken (vakuuminjicering) är en sluten process där två formar pressas ihop. Gelcoat (ett skyddande ytterlager) placeras på ytterformen medan glasfibermattan och de olika förstärkningarna monteras inne i formen. Därefter sugs innerformen ihop med hjälp av vakuumteknik. I den slutna processen tillförs polyester.

VI-teknik visar vägen till ett miljösmart båtliv

Det som utmärker VI-tekniken är att den ger 100 procent jämn kvalitet på båtarna som tillverkas. Genom VI-tekniken får alla båtar identisk struktur, tjocklek och vikt jämfört med om båtarna sprutas. De blir både lättare och mer hållfasta eftersom det alltid är exakt rätt glashalt i produkten. Den slutna processen innebär dessutom betydligt mindre utsläpp. Det gör metoden miljövänlig, både för personalen som arbetar i produktionen och för den yttre miljön, då avdunstande ämnen inte sprids. Kombinationen av båtkunnande och den främsta tillverkningsmetoden för glasfiberbåtar har gjort Ryds båtar starka och lätta med en energieffektiv prestanda som ger dig möjligheten att välja även de mindre motoralternativen.

Det kallar vi för Generation VI.

”Med VI-tekniken uppnår Ryds högsta kvalitet i produkterna, bättre arbetsmiljö och minskade utsläpp.”