Ryds idag

I vår historia ligger ett djupt förankrat arv av arbete med glädjespridande produkter. Produkter som för många människor har inneburit ett rikare fritidsliv. Den tid vi alla behövt och mer än någonsin behöver för att ge styrka, hälsa och avslappning. Våra produkter öppnar dörren mot naturen med spännande hav, unika skärgårdsmiljöer och spegelblanka insjöar. Produkter som stimulerar familjeliv och social gemenskap. De uppmuntrar till äventyr, upptäckter och lek. Och tar dig bort från stress och vardagens bekymmer. Ryds kryddar fritidslivet tillför ren och skär glädje.

 

Ryds igår

Bakom varje starkt varumärke står betydande mänskliga insatser och stenhårt arbete.

I Ryds fall är det framförallt två personer som betytt mycket för företagets uppkomst. Grundaren Gunnar Pettersson och Bo Köllerfors som började på företaget redan på 60-talet och gradvis utvecklade Ryds till en modern båtfabrik. Dessa personer fanns med i bilden när företaget såldes till Volvo och sedan återigen blev självständigt. På mitten av 1980-talet var man över 50 anställda och tillverkade hela 3,500 båtar per år. Det var mestadels mindre båtar men detta skulle snart komma att förändras. I slutet av 1980-talet köptes nämligen företaget av  amerikanska OMC som hade nya visioner och ambitioner om en expansion i Europa.

Miljöaspekten blev nu en stor utmaning och miljökraven höll så när på att ända företagets verksamhet. De höga ambitionerna krävde nya tillstånd vilket väckte en björn som sov. OMC tröttnade på de politiska hindren och ville sälja bolaget som behövde hitta nya produktionsvägar för att tillmötesgå miljökraven. Så småningom kom injiceringstekniken att bli avgörande och när Ryds såldes till Nimbus-koncernen på 1990-talet var Ryds en av få båttillverkade som hade satsat fullt ut på vakuuminjicering. En teknik som minskar utsläppen till 1/8 del. Ryds upplevde nu några mycket framgångsrika år och etablerade sig som ett av de främsta varumärkena på marknaden. Antalet anställda närmade sig hundratalet men tyvärr drabbades alla orättvist hårt i samband med konkursen i Nimbuskoncernen år 2012 när verksamheten fick läggas ner.

Men skam den som ger sig. Några eldsjälar från det ”gamla” Ryds tog upp kampen igen och fick 2012 igång verksamheten. Nu anpassades hela företaget till en ny omvärld med helt nya produktionsmetoder och stort fokus på miljöfrågor. Nuvarade VD, Patrik Håkansson kan idag glädjas åt att ratta ett av båtvärldens mest moderna företag.

Det vilar ett arv av småländskt tålamod, äkta hantverkskänsla och produktivt entreprenörskap över Ryds. Faktorer som är svåra att ta på men som är lätta att ta till sig och som måhända är den bästa plattform ett företag kan stå på.